پلن عضویت

پلن های عضویت در باشگاه جوانان 123 سالهAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

عضویت جاودانه

$99

سالیانه

دسترسی به 100% مطالب سایت

دریافت خبرنامه ویژه

شرکت رایگان در تمامی همایش ها

50% تخفیف برای خرید تمامی محصولات

50% تخفیف در تمامی مشاوره ها

30% تخفیف در تمامی سفرهای آموزشی و تفریحی

 دسترسی کامل به شبکه اجتماعی و اعضای باشگاه

 امکان شرکت در جلسات ویژه باشکاه

امکان دیدار مستقیم و ارتباط با تیم و موسس باشگاه

 شرکت در همایش های بین المللی و دیدار با تیم های خارجی 

عضویت ویژه

$49

سالیانه

دسترسی به 100% مطالب سایت

دریافت خبرنامه ویژه

50% تخفیف بلیت تمامی همایش ها

25% تخفیف برای خرید تمامی محصولات

25% تخفیف در تمامی مشاوره ها

20% تخفیف در تمامی سفرهای آموزشی و تفریحی

 دسترسی کامل به شبکه اجتماعی و اعضای باشگاه

 امکان شرکت در جلسات ویژه باشکاه

امکان دیدار مستقیم و ارتباط با تیم باشگاه

 امکان شرکت در همایش های بین المللی

عضویت عادی

$0

رایگان

دسترسی به 75% مطالب سایت

دریافت خبرنامه

10% تخفیف بلیت همایش های داخلی

10% تخفیف برای خرید تمامی محصولات

10% تخفیف در تمامی مشاوره ها

5% تخفیف در تمامی سفرهای آموزشی و تفریحی

عدم دسترسی به شبکه اجتماعی و اعضای باشگاه

عدم امکان شرکت در جلسات ویژه باشکاه

عدم امکان دیدار با تیم و موسس باشگاه

عدم امکان شرکت در همایش های بین المللی

دکمه بازگشت به بالا
بستن